Được sự tin tưởng và tín nhiệm từ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thanh niên xung phong , chúng tôi đã thiết kế và may đồng phục cho tất cả nhân viên của công ty. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thanh niên xung phong để mang lại vẻ đẹp cho công ty. Xin cảm ơn